Magdalena Mijas

I am a psychologist specializing in sexology and health psychology. My research primarily falls into the following areas: LGBTQ psychology, LGBTQ health, sexual health, history of sexology and sexuality.

I am currently finishing my PhD research project which focuses on social determinants of physical health disparities among LGBTQ populations in Poland.

 

Publications
Books
Mijas M, Dora M, Brodzikowska M, Żołądek S. 2016. Język, media, HIV. Obraz zakażenia i osób seropozytywnych w artykułach prasowych. Kraków: Stowarzyszenie Profilaktyki i Wsparcia w zakresie HIV/AIDS “Jeden świat”. ISBN: 978-83-944232-1-6

Iniewicz G, Mijas M, Grabski B. 2012. Wprowadzenie do psychologii LGB. Wrocław: Wydawnictwo Continuo. ISBN: 978-83-62182-30-5

Iniewicz G, Mijas M. 2011. Seksualność człowieka. Wybrane zagadnienia. Kraków: WUJ. ISBN: 978-83-233-3101-8

Peer-reviewed publications
Dora M, Mijas M, Dobroczyński B. DSM-5 paraphilic disorders criteria in the light of autoerotic asphyxiophilia and non-sexual forms of oxygen restriction. Polish Psychiatry (in press)

Grabski B, Dora M, Iniewicz G, Mijas M, Müldner-Nieckowski Ł. 2017. The character of sexual function of women who have sex with women. Polish Psychiatry 74: 1-11

Morrison T, MacLeod C, Lynch I, Mijas M, Shivakumar ST. 2016. Voluntary Childlessness, Stigma and Resistance: the Use and Limitations of Choice Rhetoric in Online Communities. Psychology of Women Quarterly 40: 184-198

Mijas M, Dora M, Dobroczyński B. 2015. Terapia z biseksualnym klientem – wybrane zagadnienia. Seksuologia Polska 13: 19-30

Dora M, Mijas M. 2014. Taught to reject and to be rejected. LGBT issues in Polish educational system. In: Pereira H. & Costa P. (eds). Coming-out for LGBT psychology in the current international scenario, 316-321

Dora M, Mijas M, Dobroczyński B. 2013. Primum non nocere. Kontrowersje wokół terapii konwersyjnych dla osób homoseksualnych. Psychoterapia 4: 79-90

Dora M, Mijas M. 2012. Od masturbacyjnego obłędu do zdrowia seksualnego. Zmiany w postrzeganiu autoerotyzmu w dyskursie medycznym i terapii. Psychoterapia 3: 65-75

Mijas M, Iniewicz G, Grabski B. 2012. Stadialne modele formowania się tożsamości homoseksualnej. Implikacje dla praktyki terapeutycznej. Psychiatria Polska 46: 815-828

Iniewicz G, Grabski B, Mijas M. 2012. Zdrowie psychiczne osób homoseksualnych i biseksualnych – rola stresu mniejszościowego. Psychiatria Polska 46: 649-663

Grabski B, Mijas M, Iniewicz G. 2012. Zdrowie psychiczne osób homoseksualnych i biseksualnych – przegląd badań i prezentacja zjawiska. Psychiatria Polska 46: 637-647

Advertisements