Magdalena Mijas

MaM (1)

I am psychologist specializing in human sexuality. My research primarily falls into the following areas: LGBTQ psychology, history of sexology and sexuality, reproductive and sexual health.

I am currently working on my PhD project which focuses on social determinants of physical health disparities among LGBTQ populations in Poland.

 

 

Books
Mijas M, Dora M, Brodzikowska M, Żołądek S. 2016. Język, media, HIV. Obraz zakażenia i osób seropozytywnych w artykułach prasowych. Kraków: Stowarzyszenie Profilaktyki i Wsparcia w zakresie HIV/AIDS “Jeden świat”

Publications
Morrison T, MacLeod C, Lynch I, Mijas M, Shivakumar ST. 2015. Voluntary Childlessness, Stigma and Resistance: the Use and Limitations of Choice Rhetoric in Online Communities. Psychology of Women Quarterly

Mijas M, Dora M, Dobroczyński B. 2015. Terapia z biseksualnym klientem – wybrane zagadnienia. Seksuologia Polska 13: 19-30

Dora M & Mijas M. 2014. Taught to reject and to be rejected. LGBT issues in Polish educational system. In: Pereira H. & Costa P. (eds). Coming-out for LGBT psychology in the current international scenario, p. 316-321

Dora M, Mijas M, Dobroczyński B. 2013. Primum non nocere. Kontrowersje wokół terapii konwersyjnych dla osób homoseksualnych. Psychoterapia 4: 79-90 (in Polish)

Dora M & Mijas M. 2012. Od masturbacyjnego obłędu do zdrowia seksualnego. Zmiany w postrzeganiu autoerotyzmu w dyskursie medycznym i terapii. Psychoterapia 3: 65-75 (in Polish)

Mijas M, Iniewicz G, Grabski B. 2012. Stadialne modele formowania się tożsamości homoseksualnej. Implikacje dla praktyki terapeutycznej. Psychiatria Polska 46: 815-828

Iniewicz G, Grabski B, Mijas M. 2012. Zdrowie psychiczne osób homoseksualnych i biseksualnych – rola stresu mniejszościowego. Psychiatria Polska 46: 649-663 (in Polish)

Grabski B, Mijas M, Iniewicz G. 2012. Zdrowie psychiczne osób homoseksualnych i biseksualnych – przegląd badań i prezentacja zjawiska. Psychiatria Polska 46: 637-647 (in Polish)

Mijas M. 2012. Historyczne źródła i przemiany psychologii LGB. In: Iniewicz G, Mijas M, Grabski B. (eds). Wprowadzenie do Psychologii LGB. Wydawnictwo Continuo, Wrocław, p. 67-91 (in Polish)

Mijas M. 2012. Sodomici, inwerci, urningowie. Homoseksualność w dziewiętnastowiecznym dyskursie medycznym. In: Iniewicz G, Mijas M, Grabski B. (eds). Wprowadzenie do Psychologii LGB. Wydawnictwo Continuo, Wrocław, p. 36-66 (in Polish)

Charzyńska E & Mijas M. 2012. Biseksualność. Historia, koncepcje, badania. In: Iniewicz G, Mijas M, Grabski B. (eds). Wprowadzenie do Psychologii LGB. Wydawnictwo Continuo, Wrocław, p. 92-118 (in Polish)

Mijas M. 2011. Brak orientacji czy orientacja braku. Kilka kontrowersji wokół kategorii aseksualności. In: Iniewicz G & Mijas M (red). Seksualność człowieka. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, p. 187-206 (in Polish)

Advertisements